Sudarshana Ashtakam Lyrics

Sudarshana Ashtakam Lyrics and Sudharshana Astakam Devotional Video Song. Sudarshana Ashtakam is a highly powerful prayer dedicated to Lord Sudarshana, the main weapon of Lord Vishnu. Sudarshana Astakam was composed by Vedanta Desika. It is believed that those who chant Sudarshana Ashtakam with devotion will fulfill all his desires and will be able to remove any obstacles in life because of the glorious boon granting powers of the Lord Sudarshana.

Sudarshana Ashtakam Lyrics - Lord Sudarshana Astakam Lyrics

Pratibhatasreni Bhishana,Varagunasthoma Bhushana
Janibhyasthana Taarana, Jagadavasthaana Karana,
Nikhiladushkarma Karsaana, Nigamasaddharma Darsana
Jaya Jaya Sri sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 1

Subhajagadrupa Mandana, Suraganathrasa Khandana
Satamakabrahma vandita, Satapatabrahma Nandita,
Pratitavidvat Sapakshita, Bhajata Ahirbudhnya Lakshita
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 2

Sphutata-Dijjaala Pinjara, Pruthutarajwaala Panjara
Parigata Pratnavigraha, Padutaraprajna Durgraha,
Praharana Grama Manditha, Parijana Thraana Panditha
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 3

Nijapatapreetha saddgana, Nirupathispeetha Shad Guna
Nigama NirvyuDa Vaibhava, Nijapara Vyuha Vaibhava,
Hari Haya Dweshi Daarana, Hara Pura Plosha Kaarana
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana.4

Dhanuja visthaara Kartana,Janitamisraa Vikartana
Dhanujavidya Nikartana, Bhajatavidya Nivatana,
Amara drushtasva Vikrama, Samara Jushta Bramikrama
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 5

Prathimukhaaleeta Bandhura, Pruthumahaheti Danthura
Vikatamaaya Bahishkrutha,Vividhamaalaa Parishkrutha,
Sthiramahaayantra Tantritha, Dhruta Daya Tantra Yantrita
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 6

Mahita Sampath Sadhakshara, Vihitasampath Shatakshara
Shatarachakra Pratisishtita ,Sakala Tattva Prathishtita,
Vividha Sankalpaka Kalpaka,Vibhudhasankalpa Kalpaka
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana .7

Bhuvana Netra Trayeemaya, Savanatejastrayeemaya
Niravadhisvaadhu Chinmaya, Nikhila Sakthe Jaganmaya,
Amita Viswakriyaamaya, Samitavishvagbhayaamaya
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 8

Phala Sruthi

Dwichatushkamidam Prabhoothasaaram patathaam Venkatanayaka Praneetham,
Vishamepi Manorata: Pradhaavan na Vihanyeta Rataangadhuryagupta:

--

Sudarshana Ashtakam Video - Sudarshana Astakam Devotional Video--

Comments

 1. hi can anyone upload ADITYAHRIDAYAM & LALITHA SAHASRANAMAM by bombay sisters MY I D rangerwave007@gmail.com

  ReplyDelete
 2. I don't have that one.,
  Better you opt for Lalitha sahasranamam by Sivananda Vijayalakshmi
  and Aditya hrudhayam by Anantharama Thikshidar

  ReplyDelete
 3. Lyrics in Tamil available

  ReplyDelete
 4. What a great Mantra - what a wonderful singing piece. Thanks for the lyrics!

  ReplyDelete

Post a Comment

Search