துர்க்காதேவி போற்றி Durgai Amman 108 Potri Tamil Lyrics

Durgai Amman 108 Potri Tamil Lyrics is the devotional song of Goddess Durga. Below is the துர்க்காதேவி போற்றி lyrics in Tamil language. The mantra is similar to 108 Ashtothram stotra of Durga Devi.

துர்க்காதேவி போற்றி

ஓம் அகிலாண்ட நாயகியே போற்றி

ஓம் ஆதி பராசக்தியே போற்றி

ஓம் அபிராமியே போற்றி

ஓம் ஆயிரங்கண்கள் உடையவளே போற்றி


ஓம் அம்பிகையே போற்றி

ஓம் ஆசைகளை அறுப்பாய் போற்றி

ஓம் அன்பின் உருவே போற்றி

ஓம் ஆபத்தைத் தடுப்பாய் போற்றி


ஓம் அச்சம் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் ஆனந்தம் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் அல்லல் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் ஆற்றல் தருவாய் போற்றி


ஓம் இமயவல்லியே போற்றி

ஓம் இல்லறம் காப்பாய் போற்றி

ஓம் இரு சுடர் ஒளியே போற்றி

ஓம் இருளை நீக்குவாய் போற்றி


ஓம் ஈசனின் பாதியே போற்றி

ஓம் ஈஸ்வரியே போற்றி

ஓம் உமையவளே போற்றி

ஓம் உளைமான் கொண்டாய் போற்றி


ஓம் உள்ளரவம் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் உற்சாகம் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் ஊழ்வினை தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் ஊக்கம் அளிப்பாய் போற்றி


ஓம் என் துணை இருப்பாய் போற்றி

ஓம் ஏக்கம் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் எம்பிராட்டியே போற்றி

ஓம் ஏற்றம் அளிப்பாய் போற்றி


ஓம் ஐமுகன் துணையே போற்றி

ஓம் ஐயுறு தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் ஒளிர்வு முகத்தளவே போற்றி

ஓம் ஓச்சம் அளிப்பாய் போற்றி


ஓம் கங்காணியே போற்றி

ஓம் காமாட்சியே போற்றி

ஓம் கடாட்சம் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் காவல் தெய்வமே போற்றி


ஓம் கருணை ஊற்றே போற்றி

ஓம் கற்பூர நாயகியே போற்றி

ஓம் கற்பிற்கரசியே போற்றி

ஓம் காம கலா ரூபிணியே போற்றி


ஓம் கிரிசையே போற்றி

ஓம் கிலியைத் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் கீர்த்தியைத் தருவாய் போற்றி

ஓம் கூர்மதி தருவாய் போற்றி


ஓம் குவலயம் ஆள்பவளே போற்றி

ஓம் குலத்தைக் காப்பாய் போற்றி

ஓம் குமரனின் தாயே போற்றி

ஓம் குற்றம் பொறுப்பாய் போற்றி


ஓம் கொற்றவையே போற்றி

ஓம் கொடுந்துயர் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் கோமதியே போற்றி

ஓம் கோன்ரிவாகனம் கொண்டாய் போற்றி


ஓம் சங்கரியே போற்றி

ஓம் சாமுண்டேஸ்வரியே போற்றி

ஓம் சந்தோஷம் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் சாந்த மனம் தருவாய் போற்றி


ஓம் சக்தி வடிவே போற்றி

ஓம் சாபம் களைவாய் போற்றி

ஓம் சிம்ம வாகனமே போற்றி

ஓம் சீலம் தருவாய் போற்றி


ஓம் சிறு நகை புரியவளே போற்றி

ஓம் சிக்கலைத் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் சுந்தர வடிவழகியே போற்றி

ஓம் சுபிட்சம் அளிப்பாய் போற்றி


ஓம் செங்கதி ஒளியே போற்றி

ஓம் சேவடி பணிகிறேன் போற்றி

ஓம் சோமியே போற்றி

ஓம் சோதனை தீர்ப்பாய் போற்றி


ஓம் தண்கதிர் முகத்தவளே போற்றி

ஓம் தாயே நீயே போற்றி

ஓம் திருவருள் புரிபவளே போற்றி

ஓம் தீங்கினை ஒளிப்பாய் போற்றி


ஓம் திரிபுரசுந்தரியே போற்றி

ஓம் திரிசூலம் கொண்டாய் போற்றி

ஓம் திசையெட்டும் புகழ் கொண்டாய் போற்றி

ஓம் தீரம் அளிப்பாய் போற்றி


ஓம் துர்க்கையே ! அம்மையே போற்றி

ஓம் துன்பத்தை வேரறுப்பாய் போற்றி

ஓம் துணிவினைத் தருவாய் போற்றி

ஓம் தூயமனம் தருவாய் போற்றி


ஓம் நாராயணியே போற்றி

ஓம் நலங்கள் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் நிந்தனை ஒழிப்பாய் போற்றி

ஓம் பகவதியே போற்றி


ஓம் பவானியே போற்றி

ஓம் பசுபதி நாயகியே போற்றி

ஓம் பாக்கியம் தருவாய் போற்றி

ஓம் பிரபஞ்சம் ஆள்பவளே போற்றி


ஓம் பிழை தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் புகழினை அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் பூஜிக்கிறேன் துர்க்கா போற்றி

ஓம் பொன்னொளி முகத்தவளே போற்றி


ஓம் போர்மடத்தை அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் மகிஷாசூரமர்த்தினியே போற்றி

ஓம் மாதாங்கியே போற்றி

ஓம் மலைமகளே போற்றி


ஓம் மகாமாயி தாயே போற்றி

ஓம் மாங்கல்யம் காப்பாய் போற்றி

ஓம் தவன் தங்கையே போற்றி

ஓம் மனக்குறை தீர்ப்பாய் போற்றி


ஓம் மண்ணுயிர் காப்பாய் போற்றி

ஓம் வேதவல்லியே போற்றி

ஓம் வையம் வாழ்விப்பாய் போற்றி

ஓம் ஜெயஜெய தேவியே போற்றி


ஓம் ஜெயங்கள் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் ஜெயஜெய தேவியே போற்றி

ஓம் ஜெயங்கள் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் துர்க்காதேவியே போற்றி

Durgai Amman 108 Potri Tamil Lyrics


Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *