കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതീ ക്ഷേത്രം കോട്ടയം Kumaranalloor Devi Temple Kottayam

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു പരാശക്തി ക്ഷേത്രമാണ് കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതീ ക്ഷേത്രം. കുമാരനല്ലൂർ കാർത്ത്യായനി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിഷ്ഠ സാക്ഷാൽ ആദിപരാശക്തി ഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവതിയാണ്. "കുമാരനല്ലൂരമ്മ" എന്ന് ഇവിടത്തെ ഭഗവതി അറിയപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിലെ 108 ദുർഗ്ഗാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം

കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതീ ക്ഷേത്രം Kumaranalloor Temple

കുമാരനല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിനു 2400 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ട്. പരശുരാമൻ പണിത 108 ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. കുമാരനല്ലൂർ ദേവിക്ക്  മധുര മീനാക്ഷീ ചൈതന്യമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ദുർഗ്ഗ, പാർവതി, മഹാലക്ഷ്മി, മഹാസരസ്വതി, മഹാകാളി തുടങ്ങിയ പരാശക്തിയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ കുമാരനല്ലൂരമ്മ ആരാധിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. 

ഉപദേവതകളായി ശിവൻ, ഗണപതി, മണിഭൂഷണൻ (ശാസ്താവ്), ഭദ്രകാളി, നാഗദൈവങ്ങൾ എന്നിവർക്കും പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട്.


കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതീ ക്ഷേത്രം കോട്ടയം Kumaranalloor Devi Temple Kottayam

ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവങ്ങൾ

വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ രോഹിണി നാലിൽ ആണ് ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തൃക്കാർത്തിക ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ആറാട്ടിനെക്കാൾ ഇവിടെ വിശേഷം തൃക്കാർത്തികയാണ്. 

കൂടാതെ കന്നിമാസത്തിലെ നവരാത്രി, മീനമാസത്തിലെ പൂരം നാൾ എന്നിവയും വിശേഷങ്ങളാണ്. കേരള ഊരാണ്മ ദേവസ്വം ബോർഡാണ് ക്ഷേത്രഭരണം നടത്തുന്നത്. 

Kumaranalloor Karthyayani Temple Kottayam

എത്തിച്ചേരാൻ

കോട്ടയം നഗരഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 3 കി.മി. ദൂരം മാത്രമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഉള്ളത്. എം. സി റോഡ് ഈ പ്രദേശത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നു.

അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ: കുമാരനെല്ലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ,  കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ

Temple Contact Address

Kumaranalloor Karthyayani Temple
Kumaranalloor
Kottayam
Kerala 686016

Phone: 0481 2312737
Mobile: +91 828 199 5847 

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *