Shivaratri Bhajan Prayer Song - Chandrashekhara Ashtakam

Chandrasekhara Ashtakam, also spelled Chandrashekara Ashtakam, or Chandra Sekhara Ashtak or Chandrasekharashtakam, is the devotional bhajan song of Lord Shiva or Chandrashekara. Chandrashekhara Ashtak was composed by Rishi Markandeya Muni when he was saved by Lord Shiva from the hands of Yama, the Lord of Death.

The current version of Chandra Sekhara Ashtakam is a bhajan like song with only a few stanzas from the original Chandrasekhara Ashtak stotra.

Chandrasekhara Ashtakam Lyrics – Astakam of Chandra Shekhara

Rathna Sanu Sarasanam, Rajathadri Srunga Nikethanam,
Sinchini Krutha Pannageswarachyuthahana Sayakam,
Kshipra Dhagdha Pura Thrayam Thri Divalayairabhi Vanditham,
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yama.1

Chandrasekhara Chandrasekhara Chandrasekhara Pahimam
Chandrasekhara Chandrasekhara Chandrasekhara Rakshamam X 2

Bheshajam Bhava Roginamkhilapadamapa Harinam,
Daksha Yagna Vinasanam Trigunathmakam Trivilochanam,
Bhukthi Mukthi Phala Pradham Sakalagha Sanga Nibharhanam,
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yama

Chandrasekhara Chandrasekhara Chandrasekhara Pahimam
Chandrasekhara Chandrasekhara Chandrasekhara Rakshamam X 2

Bhaktha Vathsala Marchitham, Nidhim,Akshayam, Haridambaram,
Sarva Bhoothapathim, Parathparam Apreya Manuthamam,
Soma Varinabhoohuthasana Somapanilakha Krutheem,
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yama

Chandrasekhara Chandrasekhara Chandrasekhara Pahimam
Chandrasekhara Chandrasekhara Chandrasekhara Rakshamam X 2

Viswa Srushti Vidhayinam, Punareva Palana Thathparam,
Samharathamapi Prapanchamasesha Loka Nivasinam,
Kredayanthamaharnisam, Gana Nadha Yudha Samnvitham,
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yama

Chandrasekhara Chandrasekhara Chandrasekhara Pahimam
Chandrasekhara Chandrasekhara Chandrasekhara Rakshamam X 2

Chandrashekhara Ashtakam1 comment:

 1. Viswa Srushti Vidhayinam, Punareva Palana Thathparam,
  Samharathamapi Prapanchamasesha Loka Nivasinam,
  Kredayanthamaharnisam, Gana Natha Yutha Samanvitham Bheshajam Bhava Roginamkhilapadamapa Harinam,
  Daksha Yagna Vinasanam Trigunathmakam Trivilochanam,
  Bhukthi Mukthi Phala Pradham Sakalagha Sanga Nibharhanam Twamaham Pranatosmi shankara Chandrashekhara Raksha mam Chandra shekhar Chandra shekhar Chandra Shekhar Paahi Mam||||

  ReplyDelete

Search Hindu Devotional Blog

Get Hinduism Updates By Email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner