சனீஸ்வர காயத்ரி Shani Gayatri Tamil Lyrics Mantras

சனீஸ்வர காயத்ரி - Shani Gayatri Tamil Lyrics. The Gayatri mantra of Lord Shani needs to be chanted on Saturdays to get rid of the ill effects of Saturn planet. For those having Kantaka Shani, Ezhara Shani or Sade Sati or Janma Shani must chant Shani Gayatri on a daily basis.

சனீஸ்வர காயத்ரி

ஓம் சனைச்சராய வித்மஹே

சூர்ய புத்ராய தீமஹி

தன்னோ மந்த ப்ரசோதயாத்


Om Shanaischaraya Vidmahe

Suryaputraya Dheemahi

Tanno Mandah Prachodayat


Shani Gayatri Tamil Lyrics Mantras

--

Related Posts

Shani Dhyana Mantra

Shani 108 Ashtottara Shatanamavali Malayalam Lyrics

Shani Aarti Lyrics in English

Shani Aarti Lyrics in Hindi


Shani Chalisa Lyrics in English
Shani Chalisa Lyrics in Hindi

Shingnapur Shani Temple in Maharashtra
Tirunallar Shani Temple in Tamilnadu

Navagraha Temples in Tamilnadu
Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *